wtorek, 11 czerwca 2013


UFO STATYSTYKI Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Niniejsza publikacja jest próbą usystematyzowania wszystkich znanych obserwacji UFO z Dolnego Śląska z lat 1956 – 1996. Większość przypadków była badana przez klub LKBZN KONTAKT. Oprócz tabel, prezentuję czytelnikom także diagramy opracowane na podstawie całego zestawienia.

Statystyki nie są najlepszą stroną polskiej ufologii, w przeciwieństwie do zachodnich organizacji, gdzie co roku publikowane są wykazy ewidencyjne i są powszechnie dostępne na stronach internetowych. O ile jeszcze w latach 80 – tych i 90 – tych były prowadzone regularne wykazy ewidencyjne obserwacji UFO w Polsce (duże uznanie należy się tutaj Bronisławowi Rzepeckiemu, który przez wiele lat prowadził Kroniki UFO na łamach Czasu UFO), o tyle obecnie – w dobie dość mocnego rozbicia organizacyjnego ludzi parających się dziedziną ufologiczną – jedynie grupa INFRA podejmuję coroczne próby zestawienia wszystkich znanych im zdarzeń o charakterze ufologicznym. Niestety obawiam się, że jest to tylko kropla w morzu, do wielu meldunków polscy ufolodzy nie docierają. Brakuje też ogólnopolskiej organizacji z prawdziwego zdarzenia. Sytuacja dziś wydaje się być wprost paradoksalna, mając na uwadze to, że żyjemy w czasach powszechnej globalizacji i internetu – przepływ informacji jest zasadniczym czynnikiem kształtującym współczesność. Lecz mimo to, w latach 80 – tych w kwestii ewidencyjnej UFO polska ufologia, dzięki poczty pantoflowej, wymiany listownej i telefonów, wiedzie prym nad współczesną siecią organizacji UFO.
           
Poniżej prezentuję zestawienie obserwacji UFO z Dolnego Śląska. Jest to w głównej mierze owoc pracy Jarka Krzyżanowskiego i jego organizacji LKBN KONTAKT. Część obserwacji pochodzi także ze zbiorów nie istniejących już grup ufologicznych – GBNOL , WKPiBUFO , ZBB, UFO-V i KKK (tu małe sprostowanie, podobno Klub Kontaktów Kosmicznych jeszcze działa i zrzesza niewielkie grono osób). Pozostała część pochodzi z prasy, więc przypadki te nie były zbadane, ergo należy je traktować jedynie jako ciekawostkę.
Powyższe zestawienie obejmuje lata 1956 – 1996 i liczy sobie aż 216 przypadków. Katalog nie stanowi zamkniętej listy. Klub LKBZN KONTAKT ma zebranych w archiwum ponad 400 udokumentowanych przypadków z Dolnego Śląska.  Ewidencja obejmuję także lata 1996 – 2013.
           
Już z powyższego można wyciągnąć jakieś wnioski. Obrazują to zaprezentowane tu diagramy. I tak w diagramie pór obserwacji widać, że najwięcej obserwacji UFO miało miejsce w porach wieczornych. Tendencja ta zaznacza się także w statystykach zagranicznych. Nie inaczej się to ma w przypadku czasu obserwacji.  Lista z Dolnego Śląska obejmuje przeważnie obserwacje UFO, które zamykały się w czasie od 1 do 5 min. Rzecz ma się podobnie w zestawieniach obserwacji UFO na całym świecie. Na pewno gro z tych incydentów – mając na uwadze krótki czas obserwacji i porę wieczorną – znajduje swoje wytłumaczenie. Tezę tą umacnia ponadto fakt, iż w większości są to dalekie obserwacje typu NL (Nocne Obserwacje). Obserwacje dalekich zjawisk na niebie nocą, w tak krótkich przedziałach czasowych, mogą zostać łatwo nadinterpretowane przez obserwatora. Warto jednak zwrócić uwagę na diagram ukazujący zestawienie obserwacji w latach. Widać wyraźnie, że najwięcej obserwacji miało miejsce w 1990 roku. Wówczas na Dolnym Śląsku, jak innych zakątkach Polski, mieliśmy do czynienia z falą obserwacji UFO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz