piątek, 24 maja 2019

Pierwszy piktogram zbożowy w 2019

Nowy sezon na kręgi i piktogramy zbożowe AD 2019 otwarty. Mamy pierwszy piktogram, który pojawił się niedaleko Norridge Wood, rejon Warminster w hrabstwie Wiltshire.


O osławionym hrabstwie Wiltshire, którego niejako polskim odpowiednikiem było do niedawna woj. kujawsko – pomorskie wraz z legendarnym Wylatowem, poświęcam sporo miejsca w swojej książce Gniazda UFO. Tematyka agrosymboli na trwałe zrosła się z tym obszarem. Każdy sezon to często swoisty wysyp osobliwych formacji, które swoją symboliką otwierają w człowieku szersze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Powstały  wzór koło Norridge Wood 24 maja jest ciekawą zapowiedzią tego, co możemy spodziewać się w nowym sezonie. Piktogram ten intryguje.

Mimo swojej prostoty formacja ta ma bardzo inspirujące podłoże do rozważań o symbolice, która – moim skromnym zdaniem – jest kluczem do zrozumienia zagadki agrosymboli. Oprócz tego, że nawiązuje do korzeni agrosymboli, czyli lat 80 – tych i 90 – tych, kiedy przez kręgi i piktogramy zbożowe przemawiała prostota z zachowaną daleko idącą harmonią wykonania naszpikowaną silnym akordem mistycyzmu wraz z symbolizmem.

Za www.cropconnector.uk.com

Za www.cropconnector.uk.com
Motyw trzech kręgów ułożonych na planie linii prostej i wkomponowanej weń okręgu nawiązuje do symboliki kwiatu życia. Oddaję więc mistyczną Świętą Geometrię, która z kolei daje nam możliwość szerszego spojrzenia na siebie samego oraz na miejsce, które człowiek w nim zajmuje. 
Liczba trzy traktowana była w mistycyzmie jako najświętsza i oznacza pełnie, wielkość, harmonię i siłę, jak i również jest wyrazem egzystencjonalnym: narodzin, życia i śmierci, religijnej trójboskości. Wyryty na wielu ścianach starożytnych budowli kwiat życia jest wyrazem wzoru stworzenia. Niegdyś znajdował szerokie zastosowanie w promowaniu prozdrowotnego życia, miał właściwości magiczne. Oprócz właściwości ochronnych przed złym promieniowaniem, służył za narzędzie do energetyzowania i poprawie struktury wody. Z resztą nawet żywe komórki pod jego wpływem potrafią nabierać większych właściwości witalnych. Pozostaje sobie zadać tylko pytanie, jakie oddziaływanie będzie mieć niniejszy wzór odbity koło Norridge na odwiedzających go ludzi i jak wpłynie witalnie na wegetacje zboża, w którym został umiejscowiony ?

Książka Gniazda UFO do nabycia. Więcej pod tym linkiem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz