piątek, 26 września 2014

Tajemnicze geoglify z Kazachstanu

Ponad  50 starożytnych geoglifów zostało odkrytych w centralnej Azji w Kazachstanie. Geometryczne wzory przypominają kształtem koła, krzyże i swastyki. Archeolodzy doszukują się w nich wiele podobieństw do słynnych peruwiańskich linii z Nazca.


Korzystając z Google Earth archeolodzy odkryli geoglify wykonane przez człowieka. Wszystkie kształty niezwykłych formacji współtworzą regularnie ułożone na ziemi kopce i wyżłobione rowy. Widziane z góry, tworzą niekiedy olbrzymie, twory kwadratów, pierścieni, krzyży a nawet swastyk. Szczególnie ten ostatni wzór budzi wśród archeologów powszechną konsternację ze względu na swój niemały rozmiar i sam fakt, że taki symbol pojawił się w tej części kontynentu azjatyckiego.

Pochodzenie swastyki – kojarzonej przeważnie z kultem słońca -  przypisuje się głównie starożytnym Celtom, Hindusom i Grekom.  W późniejszych okresie znak ten został zaadoptowany także do kultury buddyjskiej; spotykamy go również w dżinizmie. W Azji po raz pierwszy pojawił się prawdopodobnie 2,5 tyś lat p.n.e. na rysunkach dzieła cywilizacji Doliny Indusu.

 ,,Dziś możemy powiedzieć tylko jedno – kazachstańskie geoglify były wykonane przez starożytnych ludzi” – mówiła w wywiadzie archeolog Irina Shevnina. Wtórował jej Andrew Logvin, który odkrył geoglify, serwując po mapach Google w komputerze.

Ponadto obydwoje stwierdzili, że budowniczowie kopców tworzących osobliwe geoglify wykorzystywali je prawdopodbnie do celów rytualnych. Ma o tym świadczyć ich struktura wykonania oraz obecność w wielu miejscach pozostałości po ogniskach.

Analogie do Nazca

Eksperci doszukali się wielu podobieństw znaleziska w Kazachstanie do słynnych linii z Nazca z Peru, które zostały wpisane na światową listę UNESCO w 1994 r. Chociaż peruwiańskie geoglify zawierają dość wiele akcentów z kultury Paracas i niegdyś zamieszkujących te ziemie ludności Andyjskiej, to zdaniem uczonych są one znacznie starsze i zostały wykonane przez kulturę Nazca pomiędzy 400 a 650 r. p.n.e.

W ubiegłym roku badacze z Uniwersytetu Kostanajskiego i Wileńskiego przeprowadzili szczegółowe wykopaliska archeologiczne, wykonali szereg zdjęć lotniczych oraz spenetrowali dokładnie teren przy użyciu
georadarów w tej części Kazachstanu.

Ustalono, że symbole różnią się między sobą kształtem i rozmiarami. Jedna swastyka została wykonana z obrobionego drewna, podczas gdy pozostała część powstała na bazie kopców ziemnych.

Największa formacja mierzy aż 400 metrów i wskazuje, że jej budowniczowie reprezentowali dobrze rozwiniętą kulturę – uważają archeolodzy.Być może geoglify służyły tutejszym mieszkańcom do wydzielania swojej własności rolnej, ale tylko część badających to miejsce archeologów podziela ten pogląd. Zdecydowana większość nie znajduję racjonalnego tłumaczenia i bardziej obstaje za analogiami, jakich można doszukać się w liniach Nazca.

Odkryty w 2012 geoglif w uralskiej części Rosji dość mocno rozbudził dyskusje w kręgach archeologicznych

Azja Środkowa jest posiatkowana tajemniczymi pozostałościami po starożytnej kulturze w postaci budowli typu kurhany, kopców i tzw. komór grobowych. Spotykamy takie świadectwa antycznych cywilizacji w wielu miejscach Kazachstanu i Mongolii. Ich wiek ocenia się na 4 tyś. lat p.n.e. i wiąże się z kulturą Indoeuropejską.

Geoglify zostały odkryte na całym świecie, w tym także Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach pomocne okazało się narzędzie w postaci Google Earth. W ten sam sposób w 2012 r. odkryto gigantyczny geoglif  w pobliżu jeziora Zjuratkul w uralskiej części Rosji. Rysunek nosi znamiona zoomorficzne i przedstawia łosia.

Kazachstańskie geoglify po raz pierwszy szerszej zostały zaprezentowane podczas ostatniego zjazdu Europejskiego Związku Archeologów w Istambule. Ich dalsze badania pozostają w toku, ale już teraz dotychczas zebrane fakty na ich temat jeszcze bardziej naginają naszą wiedzę na temat starożytności.

Przekład i tłumaczenie: DK
Źródło: http://www.ibtimes.co.uk/nazca-lines-50-ancient-geoglyphs-including-giant-swastikas-discovered-kazakhstan-1466976 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz